Μαρίνος για «Ηρακλή»: Ενημέρωση, έλεγχος και μετά ψήφος

Δελτίο Τύπου για το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ « Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»  Απόντες από τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Αποχέτευσης «Ο Ηρακλής», με θέμα την έγκριση…

Περισσότερα