Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
Θέμα:

«ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2»

Οι νέοι όροι στο πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2»

Νέοι όροι στο πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2» με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου. Αλλάζουν λοιπόν οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο νέο πρόγραμμα...