«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους! Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα δομείται σε δύο πυλώνες: στην ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση. Για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας ορίζονται ως ανώτατος προϋπολογισμός τα 22.500 ευρώ, με…

Περισσότερα