Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
Θέμα:

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους

«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους

«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους! Διαβάστε αναλυτικά λεπτομέρειες για το πρόγραμμα Το πρόγραμμα δομείται σε δύο πυλώνες: στην ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση. Για την ενεργειακή...