Εispraxis: Αυτόματες κατασχέσεις για οφειλές στο Δημόσιο

Το Eispraxis είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα που θα σκιαγραφεί το προφίλ του κάθε οφειλέτη. Θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και την περιουσιακή του…

Περισσότερα