Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024
Θέμα:

Άρης Παναγιωτόπουλος

Ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας ορίζει Αντιδημάρχους

Ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας ορίζει Αντιδημάρχους, με θητεία μέχρι 31/01/2025. Πέντε είναι έμμισθοι και δύο άμισθοι. Ιδρύεται αυτοτελές γραφείο Διεθνών και Ολυμπιακών Θεμάτων. Το γραφείο...

Ο Ανδρέας Σκαρτσιάρης στον Άρη Παναγιωτόπουλο

Ο Ανδρέας Σκαρτσιάρης στηρίζει τον Άρη Παναγιωτόπουλο για τις εκλογές του Οκτωβρίου. Ακολουθεί η ανακοίνωση του κ. Άρη Παναγιωτόπουλου. Ανακοίνωση Ο συνδυασμός νίκης μας μεγαλώνει… Είναι μεγάλη...