Σάββατο, 25 Μαΐου 2024
Θέμα:

Αναστάσιος Καρνάρος

Τουριστικές διαδρομές – Ο Ηρακλής στην Ηλεία

Το Επιμελητήριο Ηλείας συμμετείχε δια του κ. Αναστάσιου Καρνάρου, Μέλος Δ.Σ., στην εκδήλωση με τίτλο: «Πολιτιστικές Διαδρομές: Η συνεισφορά τους στην βιώσιμη ανάπτυξη των...