Πληροφορίες ότι εξαγοράστηκε η ΤΕΡΖΗΣ

Τίτλοι τέλους για τα super market «ΤΕΡΖΗΣ» με έδρα στον Πύργο.

Η επιχείρηση εξαγοράστηκε από γνωστή μεγάλη εταιρία του χώρου, σύμφωνα με διασταυρωμένη (όπως ισχυρίζεται) πληροφορία του capital.gr 

Η «ΤΕΡΖΗΣ» όπως αναφέρεται στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, είχε κύκλο εργασιών 13,94 εκατομμυρίων ευρώ το 2021 από 13,07 εκατομμύρια ευρώ το 2020.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν 284,94 χιλιάδες ευρώ το 2021 έναντι 64,14 χιλιάδων ευρώ το 2020.

Οι επισημάνσεις του ορκωτού για «ΤΕΡΖΗΣ»

Στις επισημάνσεις του ορκωτού λογιστή στις οικονομικές καταστάσεις της Τερζής για τη χρήση 2021, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται στα 6,9 εκατομμύρια ευρώ και είναι υψηλότερο από το κυκλοφορούν ενεργητικό που ήταν στην ίδια περίοδο της τάξεως των 4,13 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ορκωτός επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο γεγονός ενδέχεται να δυσχεράνει την ικανότητα της εταιρείας να αποπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι εγείρει σημαντική αμφιβολία αναφορικά με την δυνατότητα της επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

Μάλιστα, στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της και ότι ένα σημαντικό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού έχει μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο. Στόχος της ήταν να μετατραπεί και το υπόλοιπο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *