Εικονικές δωρεές και παροχές στο στόχαστρο της Εφορίας

Η Εφορία βγάζει στη σέντρα «δωρητές» ή γονείς που έκαναν μεταφορές χρημάτων εκτός τραπεζικού συστήματος

Χρήματα κρυμμένα κάτω από το στρώμα που διακινούνται μεταξύ συγγενών για να αποφύγουν την Εφορία και εικονικές δωρεές που υποκρύπτουν φοροδιαφυγή έχει βάλει στο στόχαστρο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν εντοπίσει πολλές περιπτώσεις αφορολόγητων -σύμφωνα με το νέο και ευνοϊκότερο καθεστώς- χρηματικών γονικών παροχών, όπου η μεταφορά δεν έγινε μέσω του τραπεζικού συστήματος. Οι εφοριακοί θεωρούν ότι πίσω από αυτές τις συναλλαγές είτε διακινείται μαύρο χρήμα, είτε κάποια περίεργη… χρηματοδότηση που καπηλεύεται το αφορολόγητο καθεστώς της πρώτης κατοικίας των νέων!

Επίσης, σε πολλές φορολογικές δηλώσεις εντοπίστηκαν και δωρεές που δεν έγιναν ποτέ, αλλά τις επικαλούνται (χωρίς καν δικαιολογητικά) οι «δωρητές» είτε για να καλύψουν κάποιο τεκμήριο είτε απλώς για να γλιτώσουν φόρο εισοδήματος.

Και στις δύο περιπτώσεις οι φορολογούμενοι θα κληθούν να προσκομίσουν τα αναγκαία παραστατικά για να αποδείξουν ότι η γονική παροχή ή η δωρεά είναι νομότυπη, αλλιώς θα τους επιβληθούν βαριές ποινές και πρόστιμα. Ειδικότερα, η Εφορία βγάζει στη σέντρα:

■ Φορολογούμενους που υπέβαλαν στη ΔΟΥ με mail τη δήλωση χρηματικής γονικής παροχής χωρίς να φαίνεται ότι η μεταβίβαση των χρημάτων έχει πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Από την 1η Οκτωβρίου του 2021 που ενεργοποιήθηκε το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές σε συγγενείς της α’ κατηγορίας (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια), χιλιάδες φορολογούμενοι έσπευσαν να υποβάλουν δηλώσεις δωρίζοντας στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους ή στους γονείς τους χρηματικά ποσά και γλιτώνοντας σημαντικά ποσά φόρων.

Όσοι δεν έχουν συνυποβάλλει με τη δήλωση το παραστατικό της τράπεζας που αποδεικνύει ότι η μεταφορά των χρημάτων έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα κληθούν να το προσκομίσουν. Στις περιπτώσεις όπου θα αποδειχθεί ότι η μεταβίβαση των χρημάτων δεν έχει γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αλλά με μετρητά «που υπήρχαν σε σεντούκια, συρτάρια στρώματα» κ.λπ., οι φορολογούμενοι θα έρθουν αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου 10% από το πρώτο ευρώ.

■ Δωρεές χρηματικών ποσών που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα των φορολογουμένων. Πρόκειται συνήθως για δωρεές σε συγγενείς α’ βαθμού. Τα ποσά όμως που δωρίζονται θεωρούνται τεκμήρια, π.χ., για τους γονείς και σε περίπτωση όπου δεν δικαιολογούνται από εισοδήματα ή έσοδά τους, τότε επιβάλλεται φόρος στο σύνολό τους.

■ Εικονικές δωρεές σε διάφορους φορείς, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα κ.λπ.) με στόχο τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται φορολογικές δηλώσεις με δωρεές μεγάλων χρηματικών ποσών αλλά και μικρότερα ποσά με πολλούς αποδέκτες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά 10% ή 20% επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τα 100 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

Για να γίνουν δεκτές οι δωρεές χρημάτων σε διάφορους φορείς, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, απαιτούνται δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη συναλλαγή. Ωστόσο, λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και της μη προσκόμισης δικαιολογητικών στην Εφορία, ορισμένοι φορολογούμενοι δηλώνουν ότι έκαναν δωρεές παίρνοντας το ρίσκο ότι μπορεί και να μην ελεγχθούν.

Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών χρηματικών ποσών απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

■ Γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το οποίο εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα όπου υφίσταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου για τον σκοπό αυτό και θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή κατά περίπτωση.

■ Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτουν η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.

■ Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών με όρο, απαιτείται βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στον δωρεοδόχο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *