Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ψεκασμοί της ελιάς σε στάδιο καρπόδεσης

Share

Ψεκασμοί της ελιάς σε στάδιο καρπόδεσης.

Στις πολύ πρώιμες – πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές η καρπόδεση της ελιάς έχει ολοκληρωθεί. Στις όψιμες συνεχίζεται η πτώση των πετάλων και η καρπόδεση.

Παρατηρείται ανομοιομορφία στην καρπόδεση η οποία οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την περίοδο της ανθοφορίας και καρπόδεσης.

Πυρηνοτρήτης

Παράλληλα, η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου πυρηνοτρήτη στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές ξεκίνησε το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πληθυσμοί του πυρηνοτρήτη στο δίκτυο φερομονικών παγίδων είναι μέτριοι και υψηλοί σε ορισμένες περιοχές.

Στις πολύ πρώιμες και πρώιμες περιοχές ο πυρηνοτρήτης άρχισε να ωοτοκεί στους μικρούς καρπούς μεγέθους 3 – 5 χιλιοστών.

Να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου όταν το 70% των καρπών έχει μέγεθος μεγάλου σκαγιού (διάμετρο 3 – 5 χιλιοστά).

Ενδεικτικές ημερομηνίες:

– Πολύ πρώιμες περιοχές 3 – 5 Ιουνίου

– Πρώιμες περιοχές από 5 – 9 Ιουνίου

– Μεσοπρώιμες περιοχές από 10 – 14 Ιουνίου

– Όψιμες περιοχές από 14 – 18 Ιουνίου

Οι επεμβάσεις αυτές θα πρέπει οπωσδήποτε να επαναληφθούν μετά από 8-10 ημέρες και όταν ο καρπός θα έχει μέγεθος 6 – 10 χιλ.

Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: Bacillus thuringiensis με φυσικό πύρεθρο για τους βιοκαλλιεργητές (ψεκάζουμε βράδυ), deltamethrin,dimethoate 40% l κ.α. εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Βαμβακάδα

Συνήθως οι προσβολές από το έντομο δεν έχουν επιπτώσεις στην παραγωγή. Να γίνει καταπολέμηση μόνο όπου υπάρχουν σοβαρές προσβολές με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

Ρυγχίτης

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί πρώιμη καρπόπτωση με προσβολές από ρυγχίτη κατά θέσεις.

Να γίνει ψεκασμός μόνο στους ελαιώνες που είχαν ζημιά από το έντομο τα προηγούμενα δύο χρόνια, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

Μαργαρόνια

Στην ελιά οι προνύμφες του εντόμου προσβάλλουν και καταστρέφουν τις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών ή ακόμα κλειστά άνθη και πράσινους αναπτυγμένους καρπούς.

Το έντομο προκαλεί αξιόλογη ζημιά, κυρίως σε νεοσύστατους ελαιώνες, σε φυτώρια και σε αυστηρά κλαδεμένα δένδρα.

Να γίνει ψεκασμός των ελαιοδέντρων τα οποία το προηγούμενο έτος υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το έντομο σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη, να ψεκαστούν επίσης οι νεοσύστατοι ελαιώνες, τα φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα.

Δάκος της ελιάς

Τα τελευταία χρόνια λόγω μη έγκαιρης καταπολέμησης έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τον δάκο. Ο δάκος είναι ο σημαντικότερος εχθρός της ελιάς στη χώρα μας Οι πρώτες προσβολές εμφανίζονται. Τον Ιούνιο – Ιούλιο όταν ο καρπός είναι επιδεκτικός για την ωοτοκία.

Πηγή – Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις