Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Πρόστιμα για τους… ξεχασιάρηδες του ΓΕΜΗ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Share

Πρόστιμα για τους… ξεχασιάρηδες του ΓΕΜΗ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Και αυτό θα βασιστεί σε μια …ξεχασμένη ΚΥΑ.

Γιατί …θυμήθηκε τώρα την ΚΥΑ η κυβέρνηση;

Επειδή, λίγο πριν τις Ευρωεκλογές 2024 νιώθει ότι δεν έχει πολιτικό αντίπαλο και κάνει το μόνο που γνωρίζει καλά τα πέντε χρόνια που κυβερνά.

Ποια είναι αυτά; Αναδρομική επιβολή φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες – εμπόρους και φυσικά, πρόστιμα και χαράτσια!

Η «ξεχασμένη» ΚΥΑ

Μέχρι σήμερα, δύο χρόνια από την ισχύ του τελευταίου νόμου (4919/2022) που αφορά τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, με την οποία θα καθοριστούν τα κριτήρια επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, το ύψος του προστίμου, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πως όσες εταιρείες με… ασθενή μνήμη εντοπίζονται από το σύστημα, που σημειωτέο σε καμιά περίπτωση δεν είναι όλες, τίθενται αυτόματα σε αναστολή καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

Ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Leroy Merlin, η Unilever, η Elbisco, η Wolt Market και η Μαρινόπουλος Καφέ (διαχειρίζεται το δίκτυο της Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο) βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αναστολή καταχώρησης από το ΓΕΜΗ, γιατί δεν έχουν δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης του 2022. Και φυσικά δεν είναι οι μόνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω ΚΥΑ ήταν έτοιμη προς υπογραφή στα τέλη Μαρτίου, όπως είχε αναφέρει ο ΟΤ, ωστόσο η διαδικασία μπλόκαρε και η έκδοσή της έχει πάρει παράταση.

Αλλά όχι για πολύ, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ενώ η επιβολή προστίμων, που θα είναι κλιμακωτά, προβλέπεται να ξεκινήσει από το προσεχές Φθινόπωρο.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου του 2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΕΜΗ είτε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, έως την ολοκλήρωση της καταχώρησης των πράξεων που εκκρεμούν.

Σε κατάσταση αναστολής καταχώρησης τίθενται εταιρείες για:

– μη εμπρόθεσμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (στην ουσία αφορά την οικονομική χρήση του 2021 και μετά),

– αν παραμένουν χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες,

– αν σε χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τη θέση τους, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης

– αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους

και

– αν δεν έχουν προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού τους κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4919/2022 σε όσους «ξεχνούν» τις υποχρεώσεις τους επιβάλλονται πρόστιμα από 100 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό τύπο ή την κατηγορία μεγέθους που ανήκει η εταιρική οντότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις