Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Προλάβετε τις ρυθμίσεις χρεών προς δήμους

Share

Προλάβετε τις ρυθμίσεις χρεών προς δήμους, επειδή ο χρόνος για υποβολή αιτήματος τελειώνει.

Το papafotis.gr σας ενημερώνει ότι, η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου. Οι πολίτες που επιθυμούν (και οικονομικά μπορούν) έχουν αυτό το μικρό περιθώριο χρόνου για να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέχρι και 72 δόσεις. Οι …«έμπειροι» μπορούν να αναβιώσουν παλαιότερες ρυθμίσει έως και 100 δόσεις.

Με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οικονομικών του υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται διευκρινίσεις για τη νέα ρύθμιση και την αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων.

Η υπαγωγή του οφειλέτη συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον οφειλέτη της σχετικής απόφασης.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μηνιαία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία εξόφλησης της πρώτης δόσης.

Εφόσον η πρώτη δόση δεν εξοφληθεί εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ο αιτών μπορεί να υποβάλει εκ νέου έως τη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση, ήτοι έως τις 30 Ιουνίου.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι συνολικές οφειλές προς τους δήμους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023, με τις κατωτέρω δόσεις και επιβαρύνσεις, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή:

α) σε έως 36 δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% σε ετήσια βάση ή

β) σε έως και 72 δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 1,5% σε ετήσια βάση.

Για αρρύθμιστες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Φεβρουαρίου 2023 και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, ο οφειλέτης υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Όσον αφορά τις 100 δόσεις, αν ο οφειλέτης έχει απολέσει την πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, του δίδεται η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας, προς τον σκοπό αναβίωσης των ρυθμίσεων των 100 δόσεων και υπό τον όρο ότι ο οφειλέτης ρυθμίζει το σύνολο των οφειλών του.

με πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις