Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Παραχωρήθηκε το πρώην ξενοδοχείο «ΑΠΟΛΛΩΝ»

Share

Παραχωρήθηκε το πρώην ξενοδοχείο «ΑΠΟΛΛΩΝ»!

Δελτίο Τύπου

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων εγκρίθηκε η παραχώρηση του πρώην ξενοδοχείου «ΑΠΟΛΛΩΝ» στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δημοτικής Αρχής.

Η σχετική απόφαση που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το αίτημα του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου με την υπ΄ αριθμόν 2589/9-4-2023 επιστολή του, τη θετική εισήγηση προέδρου του ΤΠ&Δ κ. Δημήτρη Σταμάτη, καθώς επίσης και τις διατάξεις των νόμων που αφορούν μισθώσεις -εκποιήσεις –συμβάσεις, κλπ:

Αποδέχεται την εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, του κτιρίου του ξενοδοχείου “ΑΠΟΛΛΩΝ” ιδιοκτησίας Τ.Π.&Δανείων, για τη χρονική περίοδο 40 ετών με δυνατότητα επέκτασης 10 ετών, προκειμένου το ακίνητο να αξιοποιηθεί και να καταστεί λειτουργικό για την εγκατάσταση και λειτουργία δομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Ανασυγκρότησης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, υπό τους κάτωθι όρους:

1. Το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παραχωρείται. Οποιαδήποτε αλλαγή της χρήσεως του κτιρίου μπορεί να επιτραπεί μόνο κατόπιν συναίνεσης του Δ.Σ. του Τ.Π.&Δανείων.

2. Οι επισκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης του κτιρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί στη σύμβαση παραχώρησης, με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας η οποία δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης.

Μετά την απόφαση αυτή αναμένεται να υπάρξει Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, να συνταχθεί η σύμβαση παραχώρησης, να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας και να υπογραφεί από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΤΠ&Δ.

Ολόκληρη η απόφαση εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις