Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Παύση εργασιών για την RCB Bank στην Κύπρο αποφάσισε η ΕΚΤ

Share

Παύση εργασιών για την RCB Bank στην Κύπρο αποφάσισε η ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι περιορίζει τις τραπεζικές εργασίες της RCB Bank, προτιμώμενη τράπεζα για τη ρωσική κοινότητα στην Κύπρο. Δεν θα μπορεί να δέχεται νέες καταθέσεις και να χορηγεί νέα δάνεια. Σχέδιο για πλήρη αποπληρωμή των καταθετών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι αποφάσισε την σταδιακή παύση των εργασιών της τράπεζας η οποία αιφνιδιαστικά λίγο πριν ξεκινήσει η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου άλλαξε την μετοχική της σύνθεση μεταφέροντας το πακέτο του βασικού της μετόχου της Ρωσικής VTB Bank (PJSC) σε Κύπριους επενδυτές.

Η ΕΚΤ απoφάσισε ότι η RCB Bank δεν θα μπορεί να δέχεται νέες καταθέσεις, να χορηγεί νέα δάνεια ή να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις. Παράλληλα διόρισε προσωρινούς διαχειριστές προκειμένου να συνεργαστούν με την τρέχουσα διοίκηση και να παρακολουθήσουν προσεκτικά τη ρευστότητα και το κεφάλαιο της τράπεζας.

Το σχέδιο εθελούσιας σταδιακής παύσης των τραπεζικών εργασιών της RCB Bank που προβλέπει την πλήρη αποπληρωμή των καταθετών, είναι επακόλουθο του αντίκτυπου των γεωπολιτικών κινδύνων στις εργασίες της τράπεζας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα

Η ΕΚΤ αποφάσισε να δώσει στην RCB Bank την άδεια να πωλήσει μέρος του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων της στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (Hellenic Bank Public Company Ltd).

H RCB Bank ζήτησε από την ΕΚΤ να εγκρίνει τη συμφωνία πώλησης στην οποία κατέληξαν οι δύο οντότητες. Σύμφωνα με το σχέδιο σταδιακής παύσης των τραπεζικών εργασιών της RCB Bank, η πώληση θα διασφαλίσει επάρκεια ρευστότητας για την πλήρη αποπληρωμή των καταθέσεων των πελατών της.

Η ΕΚΤ αποφάσισε να επιβάλει περιορισμούς στις τραπεζικές εργασίες της RCB Bank ούτως ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση κινδύνων κατά τη διαδικασία σταδιακής παύσης τους.

Συνεπώς, η RCB Bank δεν θα είναι σε θέση να δέχεται νέες καταθέσεις, να χορηγεί νέα δάνεια ή να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις.

Τέλος η ΕΚΤ αποφάσισε να διορίσει προσωρινό διαχειριστή που θα παρακολουθεί προσεκτικά τις θέσεις ρευστότητας και κεφαλαίου της RCB Bank και θα επιβλέπει τη συντεταγμένη αποπληρωμή των καταθετών της.

Ο προσωρινός διαχειριστής δεν θα αντικαταστήσει το τρέχον διοικητικό όργανο αλλά αντιθέτως θα συνεργαστεί μαζί του και θα στηρίξει τη συντεταγμένη εφαρμογή του σχεδίου εθελούσιας σταδιακής παύσης τραπεζικών εργασιών που εκπόνησε η τράπεζα.

Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις