Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

Η ανεργία βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία

Share

Η ανεργία βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Οι άνθρωποι με κακή υγεία και οι άνεργοι υποφέρουν περισσότερο από μοναξιά.

Η ανεργία αυξάνει αυτόν τον κίνδυνο κατά 7%, όπως έχουν δείξει σχετικές μελέτες.

Αυτό ανέδειξε και η εργασία που έγινε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημόσια Υγεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, από τον πτυχιούχο του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργο Κολλιόπουλο, με θέμα το εισόδημα και την ψυχική υγεία.

ανεργίαΜέσα από τη μελέτη του ο κ. Κολλιόπουλος σημειώνει ότι «προκύπτουν στατιστικά στοιχεία, τα οποία σε συνδυασμό με τις θεωρητικές γνώσεις αποδεικνύουν πως η εργασία παρέχει όχι μόνο οικονομικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά οφέλη στους εργαζόμενους, αφού συνδέεται με αισθήματα ατομικής ολοκλήρωσης, αυτοεκτίμησης κ.ά.

Στην αντίθετη περίπτωση, η ψυχική ισορροπία του ατόμου βλάπτεται σημαντικά, ώστε να προκύπτουν αγχωτικά, καταθλιπτικά επεισόδια, αισθήματα κοινωνικού αποκλεισμού, κατωτερότητας κ.ά.

Η ανεργία είναι ένα ψυχοπιεστικό γεγονός που επηρεάζει την ψυχική υγεία των ανέργων».

Αναλύοντας επιμέρους τις επιπτώσεις της κακής οικονομικής κατάστασης, ο κ. Κολλιόπουλος, εστιάζοντας στην οικογένεια παρατηρεί ότι:

Η κακή οικονομική κατάσταση και στη συνέχεια η απελπισία εξαιτίας της επιβαρυμένης ψυχολογίας οδηγούν με τη σειρά τους σε:
⦁ Βρεφική θνησιμότητα (λόγω stress/κακής ψυχολογίας εγκύων).
⦁ Εγκατάλειψη ανηλίκων.
⦁ Διαζύγια.
⦁ Αντιστροφή ρόλων, αισθήματα υπεροχής, κατωτερότητας, ενοχής.
⦁ Υπογεννητικότητα.

Επίσης υπογραμμίζει ότι η ανεργία και η οικονομική ύφεση ωθεί τους ανθρώπους σε αναζήτηση εργασίας εκτός της χώρας καταγωγής ή διαμονής τους, με αποτέλεσμα:
⦁ Το άγχος, την αγωνία, την (κατά)θλίψη τόσο των ίδιων, όσο και των οικείων που άφησαν πίσω τους.
⦁ Τα αισθήματα απομόνωσης.
⦁ Τον φόβο.
⦁ Την ενοχή.
⦁ Την αρνητική ψυχολογία εξαιτίας του κοινωνικού αποκλεισμού.

«Η έλλειψη εργασίας, η οικονομική δυσχέρεια και, φυσικά, η οικονομική κρίση στερούν από το άτομο τα εφόδια για την εκπλήρωση κοινωνικών υποχρεώσεων και ρόλων» περιγράφει ο κ. Κολλιόπουλος, προσθέτοντας ότι αυτό καλλιεργεί αρνητικά συναισθήματα λόγω:
⦁ Αισθήματος κοινωνικού αποκλεισμού.
⦁ Ταξικής ή κοινωνικής κατωτερότητας.
⦁ Αδυναμίας εκπλήρωσης προτύπων (ομορφιάς, καταναλωτισμού), τα οποία όσο κι αν πρόκειται για κοινωνικές επινοήσεις, επηρεάζουν το άτομο στον βαθμό που τα ασπάζεται.

Καταλήγοντας, ο κ. Κολλιόπουλος σημειώνει ότι είναι υποχρέωση των κρατών να μεριμνούν για την εφαρμογή ορθών οικονομικών πολιτικών και προγραμμάτων απασχόλησης και εργασίας, ώστε οι πολίτες να μην υφίστανται ψυχοπιεστικούς παράγοντες με κλιμακούμενες επιπτώσεις στην εσωτερική ισορροπία τους.

Πηγή: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις