Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

Γαστούνη: Υπογειοποίηση αρδευτικού δικτύου

Share

Υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου! Ένα μεγάλο έργο δημοπρατείται στη Γαστούνη.

Υπογειοποίηση

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα για τον Ηλειακό Κάμπο και τον αγροτικό κόσμο της Ηλείας δημοπρατείται άμεσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα πρόκειται για το έργο υπογειοποίησης του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Γαστούνης με προϋπολογισμό 17.232.000 ευρώ και το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ.

Η διακήρυξη προχωρά με την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την Τετάρτη 15 Μαρτίου. Οι προσφορές ακολούθως θα αποσφραγισθούν στις 22 του ίδιου μήνα και τότε θα γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο ανάδοχός του.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, το επιφανειακό αρδευτικό δίκτυο της περιοχής θα υπογειοποιηθεί και το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται με νερό μέσω δύο (2) αντλιοστασίων άρδευσης.

Η περιοχή επιμερίζεται σε δύο δίκτυα: το Δυτικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Γαστούνης το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΓ1 και το Ανατολικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Γαστούνης, το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΓ2.

Στην περιοχή του ΤΟΕΒ Γαστούνης προτείνεται η κατασκευή δύο (2) ανεξάρτητων δικτύων, του Δυτικού και του Ανατολικού Δικτύου.

Το Δυτικό Δίκτυο (Αντλιοστάσιο ΑΓ1) καλύπτει την περιοχή δυτικά της πόλης της Γαστούνης έως τον ποταμό Πηνειό και το Ανατολικό Δίκτυο (Αντλιοστάσιο ΑΓ2) καλύπτει την περιοχή ανατολικά της πόλης της Γαστούνης με βόρειο όριο τον ποταμό Πηνειό και ανατολικό όριο τον οικισμό Κόροιβος.

 

Άλλα δημοσιεύματα αγροτικού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις