Τε. Σεπ 28th, 2022
Λευκός Τειρεσίας

Με νομοσχέδιο συστήνεται η «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης»

Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Βασικός σκοπός της Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι η βελτίωση και επιτάχυνση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων. Βασικό έργο της είναι η συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και τραπεζικού τομέα και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επιχείρηση και φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει δωρεάν από την Αρχή την πιστοληπτική του βαθμολόγηση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για ευκαιρίες νέας χρηματοδότησης.

Kεντρικό Μητρώο Πιστώσεων

Tο Kεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο θα λαμβάνει δεδομένα που προέρχονται από τους πιστωτές, παρέχοντάς τους υποστήριξη, πιστωτικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο των δανειοληπτών/οφειλετών (δηλαδή τον κίνδυνο μη διενέργειας από τον οφειλέτη πληρωμών για τις οποίες έχει αναλάβει συμβατική υποχρέωση).

Μητρώο

Το Μητρώο θα εκδίδει Πιστωτική Έκθεση βάσει των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που θα τηρούνται σε αυτό. Το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης θα καθορίζεται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Πιστωτική Έκθεση δεν θα περιλαμβάνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη. Αυτή την «δουλειά» την αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Ως δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς νοούνται πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι ληξιπρόθεσμες, αλλά και οι μη ληξιπρόθεσμες, καθώς και οι εξοφλημένες οφειλές.

Το Μητρώο διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφορίες, που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή φορέων του ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιου ή άλλου φορέα ή με αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων ή στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα που τηρεί.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.