Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

«Χαμός» με τις αλλαγές στα κτίρια που προκαλεί η ηλεκτροκίνηση

Share

«Χαμός» με τις αλλαγές στα κτίρια που προκαλεί η ηλεκτροκίνηση καθώς αλλάζει το τοπίο για τις νέες κατασκευές και προγραμματισμένες ανακαινίσεις των κτιρίων, εξ΄αφορμής της αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή!

Στο πλαίσιο της μεγάλης μάχης που κάνει η Ευρώπη για την πλήρη απανθρακοποίηση έως το 2050, προσδιορίζει νέα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν όλες οι νέες κατασκευές, αλλά και αυτές που υπόκεινται σε ανακαινίσεις.

Έτσι όλα τα νέα κτίρια, καθώς και τα υπάρχοντα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, πρέπει τώρα να εγκαταστήσουν προ-καλωδίωση για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

υτό καλύπτει όλα τα απαραίτητα βήματα για να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση σημείων φόρτισης.

Οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα είναι ευκολότερο να φορτίζουν τα οχήματά τους στο σπίτι και στην εργασία τους τα επόμενα χρόνια, μετά την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον, όλα τα νέα και ανακαινισμένα κτίρια με περισσότερες από πέντε θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα σημείο φόρτισης για κάθε πέντε θέσεις και προκαλωδίωση για τους τουλάχιστον μισούς χώρους.

Τα γραφεία που διαθέτουν περισσότερες από πέντε θέσεις στάθμευσης πρέπει να εγκαταστήσουν τουλάχιστον ένα σημείο φόρτισης για κάθε δύο θέσεις στάθμευσης.

Οι στόχοι και τα όρια

Η οδηγία θέτει επίσης στόχο τα υπάρχοντα μη οικιστικά κτίρια με περισσότερες από 20 θέσεις στάθμευσης να έχουν τουλάχιστον ένα σημείο φόρτισης ανά 10 θέσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2027 και προκαλωδίωση για το 50% των χώρων.

Επιπλέον, τα κτίρια που ανήκουν ή καταλαμβάνονται από δημόσιους φορείς πρέπει να έχουν καλωδίωση τουλάχιστον για τις μισές θέσεις στάθμευσης τους έως την 1η Ιανουαρίου 2033.

Αυτά τα νέα σημεία φόρτισης θα πρέπει να είναι ικανά για να προσφέρουν έξυπνη φόρτιση, η οποία θα επιτρέπει τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , ενώ παράλληλα θα πρέπει να υποστηρίζει και την αμφίδρομη φόρτιση.

Η αναθεωρημένη οδηγία θα πρέπει πρώτα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ λίγες ημέρες αργότερα.

Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να το εντάξουν στη νομοθεσία τους.

πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις