Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Αποζημιώσεις για οινοποιήσιμα σταφύλια

Share

Στην ΚΥΑ και η Π.Ε Ηλείας στις αποζημιώσεις (de minimis) για οινοποιήσιμα σταφύλια!

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση θεσπίζεται τελικά και για την Π.Ε Ηλείας καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε οινοποιήσιμα σταφύλια παράλληλα με της Δυτικής Αχαίας, της Αττικής καθώς και σε επιτραπέζια σταφύλια της Κορινθίας.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 820/142891/11.5.2023 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3129/11-05-2023, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που διαθέτουν αγροτεμάχια με καλλιέργεια αμπελώνα της οινοποιήσιμης ποικιλίας «Ροδίτης (Αλεπού)» στην Π.Ε. Ηλείας και στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022, διαθέτουν αμπέλια σε ωρίμανση (άνω των 3 ετών) και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας αμπελιού για παραγωγή οίνου, ποικιλίας «Ροδίτης (Αλεπού)» σε ωρίμανση.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 90 ευρώ/στρέμμα.

Όσοι από τους δικαιούχους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπ.Α.Α.Τ με την ιδιότητα του “επαγγελματία αγρότη” για το έτος 2022 από 01.01.2022 έως την 13.03.2023, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης.

Οι υπόλοιποι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50% του ύψους της ενίσχυσης κατά περίπτωση.»

«Είχα ζητήσει με επιστολή να ενταχθεί και η Ηλεία»

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος σε δηλώσεις του για την ένταξη της Π.Ε Ηλείας σε καθεστώς για τη χορήγηση de minimis σε οινοποιήσημα σταφύλια επεσήμανε:

«Με επιστολή μου στις 21 Απριλίου 2023 στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχα ζητήσει να ενταχθούν στις αποζημιώσεις de minimis και παραγωγοί από την Ηλεία.

Θεωρώ ότι για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από αποφάσεις ανά περιοχή παραγωγοί διότι οι απώλειες που κατεγράφησαν την περσινή χρονιά στην παραγωγή οινοποιήσιμων σταφυλιών ήταν σημαντικές σε δυναμικές παραγωγικές περιοχές.»

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις