Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Απέλυσαν 250 επαγγελματίες οπλίτες

Share

Απέλυσαν 250 επαγγελματίες οπλίτες μια ημέρα πριν την προκήρυξη των εκλογών!

Την υποστελέχωση στρατιωτικών μονάδων καταγγέλλει η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., καθώς χθες λίγες ώρες πριν την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου, απομακρύνθηκαν 250 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Μετά από διάστημα έξι ετών, η Πολιτεία τους οδηγεί στην ανεργία με αποτέλεσμα να δημιουργείται τάση φυγής και για τις νεότερες σειρές «συμβασιούχων» στρατιωτικών.

Το πρόβλημα επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των στρατιωτικών με επιστολή τους προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Η επιστολή των στρατιωτικών προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Διαβάστε την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. που απευθύνεται στον υπουργό Αλκιβιάδη Στεφανή, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο και τις ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων:

«Αξιότιμε κ.κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. , όπως έχει αποδείξει, με την ως τώρα πορεία της, αποτελεί την θεσμική εκπρόσωπο όλων των εν΄ ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), πορεύεται καθημερινά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και βρίσκεται δίπλα στους συναδέλφους ανεξάρτητου προέλευσης και χωρίς αποκλεισμούς.

2. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. αφουγκράζομενη το αίσθημα αδικίας και απογοήτευσης, που έχει κυριεύσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τους συνάδελφους μας, Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και τις οικογένειές αυτών, καθόσον μετά το πέρας της ανακατάταξης ή επανακατάταξης τους στις 29 Μαΐου 2023, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην ανεργία, διακόσιοι πενήντα (250) άνθρωποι, σε μια παραγωγική για αυτούς ηλικία, το οποίο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία αυτών, δημιουργώντας αίσθημα αβεβαιότητας για το μέλλον τους και των οικογενειών τους, καθόσον κάποιοι από αυτούς το χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών δημιούργησαν οικογένειες.

Παρ όλες τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας, για την ανάδειξη του σημαντικού αυτού θέματος καταθέτοντας σοβαρές και υλοποιήσιμες προτάσεις για την επίλυση του, δεν εισακούστηκαν παρά τις υποσχέσεις από την πολιτική ηγεσία .

3. Συγκεκριμένα προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να επιλυθεί το προαναφερθέν πρόβλημα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ έχει προτείνει:

α. Να πραγματοποιηθεί άμεση τροποποίηση του νομικού πλαισίου, προκειμένου οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις (ιατρικά υγιής, χωρίς πειθαρχικές ποινές κλπ) , μετά το πέρας της ανακατάταξης ή επανακατάταξης τους, να τους δίνετε η δυνατότητα μετάταξης στο θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) καθώς πρόκειται για στελέχη με εξειδίκευση, εμπειρία και άρτια εκπαίδευση, που καλύπτουν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων απαραίτητων για την επάνδρωση των Μονάδων.

β. Τη δυνατότητα παραμονής των εν λόγω συνάδελφων μας, μέχρι το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα κληθεί να θεσπίσει το νέο νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί για το θεσμό των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Αξιότιμε κ.κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Τονίζουμε το σημαντικότατο πρόβλημα που θα προκύψει με την στελέχωση των Μονάδων, μετά την απόλυση των συνάδελφων ΟΒΑ, οπού ήδη αρκετές από αυτές παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά στελέχωσης.

Ο θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), δημιουργήθηκε για την κάλυψη αναγκών σε κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό έτσι ώστε να επαυξηθεί η μαχητική ικανότητά των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα των Μονάδων Εκστρατείας. Οι ΟΒΑ προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), τον επαγγελματισμό που χρειάζεται στα χαμηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας, σε συνδυασμό πάντα με τους λοιπούς θεσμούς που υπάρχουν. Πρόκειται για στελέχη ηλικιακά παραγωγικά, με εμπειρία και εξειδίκευση στην ειδικότητα τους, κάτι που οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) και στους τρεις Κλάδους έχουν ανάγκη.

5. Επιπρόσθετα η απόλυση των διακοσίων πενήντα (250) ΟΒΑ, που συμπληρώνουν την 6ετη θητεία, μπορεί να δημιουργήσει τάση φυγής και για τις νεότερες σειρές Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), καθόσον διακρίνουν ότι το μέλλον τους στο Στράτευμα είναι αβέβαιο καθώς δεν έχει ρυθμιστή η προοπτική μονιμοποίησης τους.

Τέλος οι διαγωνισμοί πρόσληψης νέων ΟΒΑ, όπως έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν οδηγούνται σε αποτυχία παρόλα τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που εμφανίζονται στους νέους έως 29 ετών, διότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ευοίωνη προοπτική, με χαμηλούς μισθούς που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από το σπίτι τους και συνεπώς είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να επιβιώσουν οικονομικά».

Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. Ασμχος (ΥΔΚ) Δημήτρης Ρώτας και Ανχης (ΕΜ) Γιώργος Κυριακάκης.

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις