Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Άμεση συνταξιοδότηση από 56 ετών

Share

Άμεση συνταξιοδότηση από 56 ετών.

Ποιοι επωφελούνται από τις 15 διατάξεις-«παράθυρα»;

Σύνταξη με όρια ηλικίας από 56 ετών προβλέπουν 15 ειδικές και γενικές διατάξεις των Ταμείων για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων που έχουν ένσημα πριν από το 1993.

Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν περισσότεροι από 600.000 παλαιοί ασφαλισμένοι με ένσημα ΙΚΑ, Δημοσίου, καθώς και μισθωτοί με ασφάλιση στα πρώην Ειδικά Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.

Όσοι σχεδιάζουν να αποχωρήσουν ως το τέλος του 2023 ευνοούνται περισσότερο, καθώς θα πάρουν σύνταξη με αύξηση 3,1% ή και παραπάνω.

Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν και επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση το 2024, για να βγουν κερδισμένοι με μεγαλύτερη σύνταξη, θα πρέπει να αποχωρήσουν όχι στις αρχές, αλλά προς τα μέσα της επόμενης χρονιάς, και ιδανικά προς το τέλος του 2024.

Οι 15 διατάξεις για γρήγορη συνταξιοδότηση

Οι 15 διατάξεις που οδηγούν γρήγορα στη συνταξιοδότηση με όρια ηλικίας από 56 ετών με καθεστώς μειωμένης ή και πλήρους σύνταξης είναι οι εξής:

Μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο με όρια ηλικίας 55, 56, και 58 ετών.

Μειωμένη σύνταξη για μητέρες με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ως το 2012, με όρια ηλικίας από 58,5 ετών.

Πλήρης σύνταξη γυναικών με βαρέα στο ΙΚΑ στα 55, 56 και 57 με 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012, εκ των οποίων οι 3.600 στα βαρέα και από αυτές 1.000 στα τελευταία 17 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Σύνταξη για μητέρες με ανήλικο από το Δημόσιο με 25ετία ως το 2010.

Σύνταξη με ανήλικο από το Δημόσιο για γονείς (μητέρες και πατέρες) που συμπλήρωσαν 25 έτη υπηρεσίας το 2011.

Σύνταξη με ανήλικο από το Δημόσιο για γονείς που έχουν την 25ετία το 2012.

Σύνταξη για τρίτεκνους γονείς από το Δημόσιο με 21 έτη το 2011.

Σύνταξη για τρίτεκνους γονείς από το Δημόσιο με 23 έτη το 2012.

Πλήρης σύνταξη για μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2012.

Μειωμένη σύνταξη για μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με ανήλικο και 25ετία στα έτη 2011 και 2012.

Πλήρης σύνταξη από το Δημόσιο με 35ετία ως το 2020 ή με 36 έτη ως το 2021 και όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 60 ως 61,6 ετών.

Πλήρης σύνταξη από το Δημόσιο με 37ετία ως το 2021 (τα 25 ως το 2010) και όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 58,5 ετών.

Πλήρης σύνταξη ΙΚΑ στα 60-62 με 10.500 ημέρες ασφάλισης, συμπληρωμένες ως το 2012 και με διαδοχική ασφάλιση.

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ με 7.500 «βαρέα ένσημα» σε ηλικίες 60-62 ετών.

Πλήρης σύνταξη με 35ετία σε Ειδικά Ταμεία για ασφαλισμένους με ένσημα πριν το 1983, με όρια ηλικίας κάτω των 62 ετών.

Σε όλες τις κατηγορίες βασική προϋπόθεση είναι η έναρξη ασφάλισης να έχει γίνει πριν την 1η/1/1993.

Η έξοδος στη σύνταξη ως το τέλος του 2023 θα είναι με συντάξιμες αποδοχές προσαυξημένες κατά 9,6% από τον πληθωρισμό του 2022.

Για παράδειγμα:

*Ασφαλισμένος που αποχωρεί με 36 έτη το 2023 και με συντάξιμες αποδοχές 1.445 ευρώ (αναπροσαρμοσμένες με πληθωρισμό 9,6%) θα πάρει 575,25 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 989,01 ευρώ μικτά και 929,67 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

*Ασφαλισμένος που αποχωρεί με 38 έτη και με συντάξιμες αποδοχές 1.445 ευρώ (αναπροσαρμοσμένες με πληθωρισμό 9,6%) θα πάρει 648,95 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 1.062,71 ευρώ μικτά και 998,95 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

*Ασφαλισμένος που αποχωρεί με 40 έτη και με συντάξιμες αποδοχές 2.765 ευρώ (αναπροσαρμοσμένες με πληθωρισμό 9,6%) θα πάρει 1.382,78 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική. Στο σύνολο θα έχει 1.796,54 ευρώ μικτά και 1.587,42 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

Σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ

Οι μητέρες με ένσημα ΙΚΑ πριν το 1993 μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες συνταξιοδότησης σε ηλικίες από 56,6 ή και από 55 ετών εφόσον:

α) συμπληρώνουν 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012

β) έχουν και ανήλικο τέκνο με τις 5.500 ημέρες ασφάλισης

γ) συμπληρώνουν τα παλιά όρια ηλικίας που θα έπαιρναν σύνταξη (50 ως 60 εττών για μειωμένη και πλήρη) στο διάστημα από 19/8/2015 ως 31/12/2021.

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν το 55ο έτος από 19/8/2015 ως 2016 με 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο αποχωρούν οποτεδήποτε (και εντός του 2023). Οσες συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2017 με 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 59,5 ετών.

Προσοχή: Οι γυναίκες ηλικία 55 ετών ως το 2018 (που είχαν ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010) βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

Ασφαλισμένες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2011 αποχωρούν για σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει αφού συμπληρώσουν το 57ο έτος. Οσες έκλεισαν τα 57 πριν το 2018 βγαίνουν οποτεδήποτε (και εντός του 2023). Προσοχή: Με ηλικία 57 ετών ως και το 2019 ισχύει οποτεδήποτε η έξοδος με μειωμένη σύνταξη.

Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) στο ΙΚΑ γεννημένοι μεταξύ 1960 και 1962, που είχαν με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 και ως 11.100 ημέρες ασφάλισης συνολικά μέχρι τη συνταξιοδότηση, οι οποίοι συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 58 και 59 ετών ως το 2020, αποχωρούν φέτος με τα νέα όρια ηλικίας, που είναι από 60 ως 61 ετών και 3 μήνες.

Οι 10.500 ημέρες ως το 2012 μπορούν να συμπληρωθούν και με εξαγορές πλασματικού χρόνου (ως 4 ή 5 έτη), ενώ στη θεμελίωση συμβάλλει και η διαδοχική ασφάλιση σε Ταμείο είτε μισθωτών είτε ελεύθερων επαγγελματιών.
Τα όρια ηλικίας για σύνταξη με βαρέα

Οι ασφαλισμένοι με βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2023 με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη αν:

Έχουν 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και το 2012 και συμπλήρωσαν ηλικίες ως 54,5 ετών για τη μειωμένη και 56,6 ετών για πλήρη σύνταξη.

Έχουν 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα το 2013 με ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 9 μήνες για τη μειωμένη και 60 ετών και 9 μήνες για πλήρη σύνταξη.

Έχουν 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα ως το 2014 με ηλικία 59 ετών και 6 μήνες για τη μειωμένη και 61 ετών και 6 μήνες για πλήρη σύνταξη.

Όσοι συμπληρώνουν 10.500 ένσημα ή τα 7.500 ένσημα τα βαρέα από 1ης/1/2015 και μετά συνταξιοδοτούνται με μειωμένη στα 60

Γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ με βαρέα ένσημα και συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012, εκ των οποίων οι 3.600 με καθεστώς βαρέων και εξ αυτών οι 1.000 ημέρες στα βαρέα τα τελευταία 17 προ της συνταξιοδότησης έτη, αποχωρούν με αμετάβλητα όρια ηλικίας 55, 56 και 57 ετών. Το 2023 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη όσες είναι γεννημένες το πλήρη στα 62.1968, το 1967 και το 1966.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ

Πλήρης σύνταξη μητέρων (έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1992)

…διαβάστε τη συνέχεια στην πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες ειδήσεις